2007

Glazura Królewska SA Adaptacja pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Metalurgicznej 9B w Lublinie
Glazura Królewska SA Remont budynku biurowego w Dąbrowie Górniczej