2009

Powiat Lubelski Remont budynku biurowego przy ul. Spokojnej 9
Korporacja Budownictwa i Nieruchomości GRADEN Wykonanie elewacji oraz prace wykończeniowe klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Pielgrzymiej 4 w Lublinie
Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie Remont sali Przedklinicznej Poradni Protetyki Stomatologicznej przy ul. Karmelickiej
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie (dalej -DSK) Przebudowa pomieszczeń w budynku DSK z przeznaczeniem na oddział pobytu dziennego Kliniki Hematologii i Onkologii