2010

DSK Adaptacja pomieszczeń wentylatorni na potrzeby archiwum
DSK Remont i uszczelnienie zbiornika przelewowego na wodę lodową w maszynowni- chłodni w DSK
Powiat Lubelski Remont budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 9A, 7A