2011

Egen SA Wykonanie salonu firmowego w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego
Saint-Gobain Wykonanie salonów ekspozycjnych Cortina w Lublinie
Samopomoc Chłopska Remont i adptacja budynku handlowego GS w Milejowie na potrzeby sklepu Delikatesy Centrum
Canvas sc Roboty budowlane mające na celu rozbudowę obecnej siedziby firmy Canvas sc w ramach projektu dofinansowanego z UE
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Remont wewnętrzny budynku Sądu
Powiat Lubelski Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie
DSK Remont nawierzchni przy wejściu głównym wraz z izolacją stropu
FHU D-CH Remont i adaptacja budynku handlowego GS w Sawinie na potrzeby sklepu Delikatesy Centrum
TBV sp.j Remont w budynku Domu Studenckiego przy ul. Chodźki w Lublinie
DSK Przebudowa pomieszczeń Działu Krwiolecznictwa DSK na potrzeby pracowni Preparatyki Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych
Ultra-Med. Sp. z o.o. Adaptacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie im.kar.S. Wyszyńskiego dla potrzeb Centralnej Sterylizacji