2014

Lubella sp. z o.o.SKA Prace malarskie w budynkach Lubella
DSK Dostosowanie oddziałów: Hematologii, Ogólnopediatrycznego, Pulmunollogi, Chirurgicznego DSK do zaleceń PPIS
UMCS Remont Auli Instytutu Matematyki w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w Lublinie
Uniwersytet Medyczny Roboty remontowo- budowlane polegające na przystosowaniu budynku Domu Studenckiego nr 4 UM
1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach PCPR w Lublinie przy ul. Spokojnej 9
Lubelska Fundacja Rozwoju Przeprowadzenie robót buowlanych w budynku przy ul. Dolnej 3 Maja 5 w Lublinie