2015

Ultra-Med. Sp. z o.o. Prace modernizacyjno- adapatacyjne w pomieszczeniach Sterylizacji w Szpitalu SP ZOZ w Świdniku
MUSI Lublin sp. z o.o. Wykonanie robót remontowych w budynkach MUSI w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2 i 4
Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie Remont pomieszczeń SCK UM w Lublinie, Zespół Poradni Stomatologicznych II, Poradnia dla osób niepełnosprawnych
1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Przeprowadzenie remontu i przystosowanie pomieszczeń budynku nr 39 w kompleksie 790 na potrzeby magazynowe Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego